Kalender

zaterdag 26 september Dosporta Petanque
vrijdag 2 oktober Vergadering RVB
zondag 4 oktober Dosporta
zondag 11 oktober Opmaak jaarkalender 2021
zondag 11 oktober Maandelijkse ledenvergadering en bestuursverkiezing

Sponsors