Over Madosa

WAT IS MADOSA vzw?

Afkorting: MAatschappij voor DOven en Slechthorenden te Antwerpen.
Madosa vzw is een sociaal- Cultureel ontmoetingscentrum voor doven en slechthorenden.
Madosa vzw is opgericht op 11 februari 1894 en is een vzw.

WAT DOET MADOSA vzw?

Madosa vzw richt regelmatig vormings- en ontspanningsactiviteiten in, zoals: voordrachten, studiebezoeken, ontspanningen, sporten en allerlei evenementen voor gebarentaalgebruikers.
Ook is Madosa vzw kindvriendelijk. (Sint-Niklaasfeest, kindercarnaval enz…)
Elke 2de zondag van de maand houdt de vereniging een "Algemene Ledenvergadering".
Meestal voorafgaand met een voordracht of vorming.

LEDENBLAD

Tweemandelijks (januari-maart-mei-juli-september-november) verschijnt het MADOSA-NIEUWS, een ledenblad voor de leden die het verhoogd lidgeld (25.00€) betaald hebben.

GEBARENTAAL

Voor de leden van Madosa vzw is het belangrijkste communicatiemiddel de "gebarentaal".
Ieder jaar stelt Madosa vzw haar lokaal ter beschikking voor de gebarencursus, ingericht door Doof Vlaanderen.
Meer info: gebarentaalcursus@doof.vlaanderen

BESTUUR​

ERE-VOORZITSTER: Maria Asselberghs - maria.asselberghs@madosavzw.be
VOORZITTER: Hubert Fret - voorzitter@madosavzw.be
ONDERVOORZITTER: 
SECRETARIS:​ Glen Gross - secretaris@madosavzw.be
SCHATBEWAARDER: Davy Antonissen - schatbewaarder@madosavzw.be
LEDENVERANTWOORDELIJKE: Mohamed Ahmad - ledenverantwoordelijke@madosavzw.be
GEBOUW VERANTWOORDELIJKE: Maarten Roekens - gebouwbeheerder@madosavzw.be
VERSLAGGEVER: 
 
AFGEVAARDIGDE EVENEMENTEN: 
 
TAPCOMITE: Francois Smits - tapcomite@madosavzw.be
HERSTELLINGCOMITE: Davy Antonissen - herstellingcomite@madosavzw.be
FEESTCOMITE: Gerda Van Hi​ssenhoven - feestcomite@madosavzw.be
 
ARCHIEFBEHEER: Hugo Vemariën, Hubert Fret - archief@madosavzw.be
 

AFDELINGEN

Binnen de vereniging Madosa vzw zijn er verschillende afdelingen:
​DE COCOON (kinderclub)
DE VLINDER (jeugdclub)
DODACAN (damesclub)
DOSENA (seniorenafdeling) 
DOSPORTA (sportvereniging)
DOVCA (ontspanning en klein sport)
RED DEVIL - DEAF BIKERS (motorclub)
DCB (toneelclub)

CONTACT

Administratie: open op maandag en dinsdag 9:00 - 16:00 maar gelieve op voorhand af te spreken, mail naar info@madosavzw.be

Madosa vzw - Haantjeslei 213 - 2018 Antwerpen
 

 

Sponsors